Jedno z najpiękniejszych miast Suwalszczyzny - Augustów - poleca wczasowiczom i turystom korzystającym z noclegów w tym regionie, zwiedzanie kajakami, które odkryje przed Państwem wyjątkowo piękne i urokliwe oblicze.

Proponowane trasy na spływy kajakiem

Czarna Hańcza - rzeka o charakterze górskim, dorzecze Niemna. Jest największą rzeką Suwalszczyzny, jej długość w Polsce wynosi 141,7km. Przepływa przez Wigierski Park Narodowy, Puszczę Augustowską. Trasa spływu prowadzi przez jez. Wigry rzekę Czarną Hańczę, Kanał Augustowski, jeziora Mikaszewo, Orle, Krzywe, Paniewo, Studzienice, Białe, Necko. Długość zależy od miejsca startu np.: z Augustowa do Augustowa to ok. 120 km. (przewózka z jez.Serwy na jez. Wigry) czyli od 7 do 9 dni. Start z jez. Wigry do Augustowa ok. 87km. od 4 do 7 dni.

Rospuda - rzeka o charakterze górskim z dużą ilością głazów i kamieni, wymaga sporych umiętności od spływowicza. Trasa liczy 71 km. Rospuda łączy szereg malowniczych jezior. Trasę można pokonać w ciągu 4-6 dni. Spływ rozpoczyna się na końcu jez. Rospuda, a dalej prowadzi przez jez. Rospuda,Kamienne Długie, Filipowskie, Garbaś, Głębokie, Sumowo Filipowskie, Okrągłe, Bolesty, aż do jez. Rozpuda i Necko w Augustowie.  

Biebrza - prawy dopływ Narwi,długość rzeki 164 km. płynie przez Biebrzański Park Narodowy. Trasa spływu przebiega przez trasy mało zamieszkane, o wysokich walorach krajobrazoych. Polecana jest dla wędkarzy oraz osób w ciszy i samotnośći podziwiać piękno przyrody, różnorodność gatunków zwierząt i ptactwa.Szlak wiedzie przez miejscowości:Lipsk, Kamienne Nowe, Sztabin, Jagłowo, Dolistowo, Goniądz, Osowiec, Biały Grąd, Burzyn, Wizna. Spływ trwa ok. 9 dni. Długość etapów dziennych wynosi od 8km do 29km.