Dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, rodzinie, znajomym, gściom i wszystkim którzy są z nami w tych ciężkich chwilach. 

Dzięki waszemu wsparciu nie poddamy się, działamy dalej. Jesteście kochani.